08-583 531 65 info@lastab.se

PU-Massiv

PU-massiv

100 % punkteringsfritt! SÄKERHET, EKONOMI, KOMFORT. PU-massiv kombinerar luftgummi- och massivhjulets positiva egenskaper.

Varför PU-massiv?

Med LASTABs PU-massivfyllning blir däcken

Fulla av säkerhet!

 • Risken för däckexplosioner elimineras.
 • Ingen risk för tippande maskin p.g.a. punktering.
 • Sänkt tyngdpunkt ger en stabilare maskin.
 • Ingen risk att bli stående i olämpliga situationer.

Fulla av besparingar!

 • Inga fler stillestånd orsakade av punkteringar.
 • Produktiviteten ökar.
 • Förlängd däcklivslängd tackvare rätt tryck.
 • Däckets hela slitbana kan utnyttjas.
 • Däckreparationskostnaderna uteblir eller minimeras.
 • Färre däck– och fälghaverier.

Fulla av komfort!

 •  Ett massivhjul med luftgummihjulets köregenskaper.
 •  Hög chockupptagningsförmåga.
 •  Mindre påfrestningar för förare och maskinkomponenter.

Fulla av kvalitet!

 • Marknadens bästa värmeuppbyggnadsegenskaper ökar däckets livslängd. Tål hastigheter på upp till 90 km/t. (Med vissa begränsningar. Kontakta oss för mer info)
 • PU-massiv påverkas inte negativt av temperaturer under -40 %.
 • Fyllningsarbetet utförs med bästa möjliga utrustning och av kunnig och erfaren personal.

Vad är PU-massiv?

PU-massiv är ett unikt, patenterat flytande polyuretanmaterial som fylls i de befintliga luftgummihjulen och härdar till en flexibel elastomer. Eftersom ingen luft förekommer omöjliggörs punkteringar samtidigt som komfort och prestanda bibehålls som för luftgummidäcket.

Så går det till!

Med hjälp av ett speciellt pumpsystem blandar och applicerar vi en flytande polyuretanblandning in i däcket. Samtidigt som hjulet fylls evakueras all luft. Däcket trycksätts sedan enligt kundens önskemål, maskinens användningsområde och däckets specifikationer. Efter 48 timmar har komponenterna härdat till en mjuk och flexibel elastomer. Här hittar du en filmsnutt.

P.g.a. den speciella utrustningen och förhållandena som krävs för härdningsprocessen sker fyllningsarbete och härdning i vår specialanpassade verkstad.

Alla polyuretanmaterial är inte lika!

PU-massivs förmåga att dynamiskt fördela belastningar, arbeta under lägre temperaturer och överträffa alternativa fyllningsmaterial i oberoende laboratoriska hållbarhetstester, gör att PU-massiv är det material som föredras av bl.a. ledande maskin- och däcktillverkare, återförsäljare, maskinägare och militären över hela världen.

Var lika noggrann när du väljer fyllningsmaterial och leverantör som när du väljer däck!
PU-massiv ska inte förväxlas med diverse punkteringsvätskor, skum e.d. Dessutom finns det idag några ytterligare fabrikat av polyuretanfyllning av skiftande kvalitet. Med mer är 30 år i branschen är VSM LASTAB en av Europas mest erfarna däckfyllare. Kunskap och högsta kvalitet på material och utförda arbeten gör att VSM LASTAB kan leverera bästa möjliga slutprodukt.

Även om vissa polyuretaner för däckfyllning ser likadana ut kan de ha helt olika egenskaper.

Teknisk information

Komfort

Massiva hjul vidarebefordrar hela belastningen direkt till axlar och fordonets upphängning, vilket leder till stötig gång och sönderskakade maskinkomponenter .Luftgummidäck som fyllts med PU-massiv bibehåller sin chockupptagningsförmåga genom att distribuera belastningen jämnt runt hela däckets stomme . PU-massiv ”SuperFlex” ger, i många fall faktiskt, en mjukare gång än ett luftfyllt hjul tackvare att det absorberar stötarna i stället för att vidarebefordrar dem

Rätt tryck!

Att alltid ha rätt tryck i däcken är avgörande för alla däcks prestanda. Både för lågt och för högt tryck kan resultera i en rejält förkortad livslängd hos däcket. Med PU-massiv har däcket alltid rätt tryck! I motsats till andra fyllningsmaterial har PU-massiv förmågan att expandera inuti däcket under användning, och på så sätt kompensera däckstommens naturliga utvidgning.visar skillnaden i anläggningsytan mellan ett däck fyllt med PU-massiv (svart) och ett däck fyllt med en annan polyuretan (rött). Det andra däcket (rött) i detta test havererade p.g.a. en hastig värmeuppbyggnad.

Rätt fyllningsmaterial!

Nyckeln till ett polyuretanfyllt hjul med god prestanda är att noggrant kombinera polymerens egenskaper med däcket och utrustningens användningsområde. Att enbart använda ett fyllningsmaterial och olika tryck räcker inte för att uppnå maximala köregenskaper och hållbarhet i alla situationer. ”PU-massiv GSX” (RePneu) har maximal styrka och överlägsna värmeegenskaper. Används i första hand vid höga belastningar, höga hastigheter eller där stabiliteten prioriteras.

LASTABs unika PU-massiv “SuperFlex” ger ungefär samma hoptrycknings-/ belastningskurva som ett luftfyllt hjul. Vad som kan vara än viktigare är att “SuperFlex” faktiskt fungerar som en stötdämpare! Det överför mindre kraft till fordonet än ett luftfyllt däck, medan PU-massiv GSX (RePneu) överför endast 8 % mer. Var lika noggrann när du väljer fyllningsmaterial och leverantör som när du väljer däck!

Ekonomi

Det handlar ju trots allt om pengar!

Den tredje största kostnaden för maskinägare i entreprenad-maskinbranschen är ofta däcken (efter lön och diesel). Det är därför av största intresse att maximera däckens livslängd och minimera reparationskostnaderna.

Tänk efter hur mycket en punktering kostar, egentligen! Lägg ihop kostnaderna för reparationer, transporter, reservhjul, stillestånd och minskad produktivitet med “bad-will” och irritation hos förare och beställare

Färre stillestånd

För de flesta är stillestånden det enskilt största ekonomiska avbräcket. Ofta påverkas flera arbetare och maskiner av att en enhet blir stående. Minskad produktion och försenade deadlines ger dessutom irriterade kunder och medarbetare.

Minskade reparationskostnader

Efter att däcken har fyllts med PU-massiv minskar de däckrelaterade reparationskostnaderna drastiskt, eller upphör helt. Dessutom minskar risken för följdskador på fälgar och andra maskinkomponenter.

Längre däcklivslängd

Felaktigt lufttryck är däckens värsta fiende! Med PU-massiv har däcken alltid rätt tryck. Dessutom får man kan en högre nyttjandegrad eftersom en större del av slitbanan kan användas. Alla däck t.h. var ”körbara” vid avmonteringen!

Högre produktivitet och tillgänglighet

Förutom att maskinen aldrig står still p.g.a. punktering, blir den mer flexibel och kan arbeta i miljöer som tidigare undvikit