08-583 531 65 info@lastab.se

Re-Seal

Re-Seal

ReSeal är en punkteringsvätska som tätar mindre punkteringar i slitbaneområdet.
Den appliceras enkelt i förebyggande syfte genom ventilen med hjälp av en handpump. Vid körning tvingar centrifugalkraften ut vätskan mot däckets insida. När ett främmande föremål tränger igenom slitbanan tvingar lufttrycket vätskan in i hålet och lagar det omedelbart och permanent. ReSeal kan laga ett stort antal punkteringar under en lång tid framåt.
ReSeal rekommenderas främst för slanglösa däck där små punkteringar är vanligt förekommande.

Vad är ReSeal?

ReSeal är ett flytande, vattenbaserat däcktätningsmedel som omedelbart och permanent tätar upp till 7 mm stora punkteringar i däckets slitbaneområde. ReSeal innehåller en patenterad blandning av bl.a. glykol, gummigranulat, polymerer och fibrer av bl.a. kevlar. Det är tillverkat för att ge en utmärkt tätningsförmåga under hela däckets livslängd. ReSeal fryser inte och tillåter inte fälgen att rosta.

Hur fungerar ReSeal?

ReSeal pumpas in i däcket via ventilen och förblir flytande under hela däckets livslängd. När däcket roterar fördelar centrifugalkraften vätskan jämnt över hela slitbanans insida. Vid punktering samlas tusentals starka fibrer, i och omkring hålet, och undviker på så sätt all förlust av luft. ReSeal kan effektivt täta ett stort antal punkteringar under däckets livslängd. ReSeal rekommenderas i första hand i slanglösa däck.

Var används ReSeal?

ReSeal kan användas i alla typer av däck och passar för de flesta användningsområden. ReSeal används med framgång bl.a. i jordbruksmaskiner, terrängfordon, trädgårdsutrustningar, golfbilar och cyklar.

Varför ReSeal?

ReSeal hjälper till att förhindra låga lufttryck, som ofta är den största anledningen till högt däckslitage. Det kontanta lufttrycket kan dessutom hjälpa till att minska bränsleförbrukningen.

Grundligt testat!

Många egna och oberoende tester har genomförts för att garantera kvaliteten. Gedigna laboratorietester och tuffa praktiska provkörningar har visat på ReSeals effektivitet och pålitlighet.

Miljövänligt!

ReSeal är mer miljövänligt än motsvarande etylenglykol baserade punkteringsvätskor, som bl.a. kan vara livsfarliga att förtära.

Rostskyddande!

ReSeal innehåller rostskyddande medel som hindrar korrosion av fälg, ventil och däckstomme.

Värmeavledande!

ReSeal hjälper däcket att hålla en lägre temperatur, eftersom vätskan förflyttar värmen från anläggningsytan. Detta leder till minskat däckslitage

Fungerar året om!

ReSeal är frostskyddat ner till -32ºC.

Balanserade hjul?

ReSeal påverkar inte hjulets balansering när rätt mängd vätska används. Hjulet ska dock balanseras innan vätskan appliceras.

Utbyte eller efterfyllning?

ReSeal förstörs inte i däcket och behövs därför aldrig bytas. Efterfyllning är normalt inte heller nödvändigt. ReSeal lagar ett stort antal punkteringar utan att förbrukas.

Rengöring?

Om en konventionell reparation blir nödvändig, om däcket ska regummeras eller om däcket av annan anledning ska rengöras, görs detta med tvål och vatten.

Garanti!

Tillverkaren garanterar att ReSeal tätar upp till 1/4” stora punkteringar i däckets slitbana under hela däckets livslängd. ReSeal påverkar inte tillverkarnas garantier på däck och fälg.
ReSeal levereras i 19 liters hinkar. Appliceringspumpen monteras direkt på hinken.